Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji

15. 4. 2016 Autor: Renata Fodorová

Na Dnu malých obcí byl slavnostně zahájen 22. ročník oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

http://www.vesniceroku.cz/prihlaska/jak-podat-prihlasku

Ministerstvo pro místní rozvoj je již tradičně jedním z vyhlašovatelů soutěže. Pro velký zájem jsou pořádány motivační semináře. Pozvánka na semináře v příloze.

Soubory ke stažení