E-PODATELNA

26. 9. 2018

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD). Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

1. Adresa elektronické podatelny:

posta@kr-kralovehradecky.cz

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.TXT (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif, *.jpe, *.jpeg, *.png (grafický formát)
 • formát *.pdf (Portable Document Format)

4. Seznam povolených typů nosičů dat

 • CD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD

5. Adresa umístění elektronické podatelny

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

6. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat = úřední hodiny podatelny

Pondělí 8:00 - 11:00 11:30 - 17.00
Úterý 8:00 - 11:00 11:30- 14.00
Středa 8:00 - 11:00 11:30 - 17.00
Čtvrtek 8:00 - 11:00 11:30 - 14.00
Pátek 8:00 - 11:00 11:30 - 14.00

7. Příjem a zpracování elektronických podání

 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem
  e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
 • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Krajským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
 • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).