Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

18. 10. 2012 Autor: Michaela Klementová

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Akce pořádaná Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byla účastníky ohodnocena velmi pozitivně. S kladným ohlasem se setkala nejen vystoupení řady přednášejících, ale také míra propojení jejich témat s praxí.

Účastníci také projevili přání věnovat v budoucnosti více pozornosti problematice testování dětí ve školách a školských zařízení. Uvítali by více příležitostí k výměně zkušeností i získávání konkrétních postupů při řešení situací, které se týkají přítomnosti dítěte pod vlivem návykové látky.  

S odkazem na ohlas a zájem účastníků jsou (se souhlasem autorů) prezentace přednášejících zveřejněny na těchto webových stránkách.

Všem účastníkům děkujeme za aktivní zapojení se do programu konference, jejich postřehy, nápady, příspěvky do diskusí i zpětnou vazbu.

Soubory ke stažení