Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Vyhlášení výzvy programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

25. 7. 2019 Autor: Jiří Zeman

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 29. 7. 2019 2. výzvu programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022, který je určen na investice do zařízení sociálních služeb.

Výzvaje určena pro zařízení sociálních služeb pobytového, ambulantního a terénního charakteru. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Cíl zahrnuje:

• Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů

• Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, které usnadňují překonávání výškových rozdílů

Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí

Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti komunikací

Termín zveřejnění výzvy 29. července 2019 od 8:00 hodin

Termín zahájení příjmu žádostí 12. srpna 2019 od 8:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí 11. září 2019 ve 24:00 hodin

Text výzvy najdete na https://www.mpsv.cz/cs/35919

Potřebné informace k programu naleznete na: https://www.mpsv.cz/cs/28899