Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányVZ - SŠTŘ Nový Bydžov

VZ - SŠTŘ Nový Bydžov

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (IČ: 00 08 77 51) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Zveřejněno dne: 4.7.2012     Podání nabídek do: 12.04.2012

Dodávka učebních pomůcek a vybavení učeben

Publikoval: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek

Zveřejněno dne: 3.7.2012     Podání nabídek do: 01.08.2012

Pořízení digitálního tachografu a sw-ekonomická jízda

Publikoval: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek

Zveřejněno dne: 25.6.2012     Podání nabídek do: 16.04.2012

Vybavení učeben a pracovišť praktické přípravy SŠTŘ Nový Bydžov, část 2: trenažer

Publikoval: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek

Zveřejněno dne: 25.6.2012     Podání nabídek do: 16.04.2012

Vybavení učeben a pracovišť praktické přípravy SŠTŘ Nový Bydžov, část 1: speciální vybavení dílen

Publikoval: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek

Zveřejněno dne: 15.6.2012     Podání nabídek do: 17.04.2012

Výměna oken a dveří na budově Dr.M.Tyrše 112

Publikoval: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek

Zveřejněno dne: 29.5.2012     Podání nabídek do: 14.06.2012

Dodávka výpočetní techniky, dataprojektorů

Publikoval: SŠ technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek

Zveřejněno dne: 8.3.2012     Podání nabídek do: 22.03.2012

Dodávka výpočetní techniky, SW, dataprojektorů

Publikoval: SŠ technická a řemeslná, Nový Bydžov

Celý článek