Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányVZ - DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

VZ - DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Stříbrný vrch 199, 51761 Rokytnice v O.h. (IČ:7 0188653) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Zveřejněno dne: 7.6.2012     Podání nabídek do: 27.06.2012

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU – ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Publikoval: DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Celý článek