Veřejné zakázky podlimitní - zjednodušené, VOŠ a SOŠ, Nový Bydžov. Jan Maláta 1869

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 (IČ: 62 69 01 59) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.