Výsledky hodnocení 2. výzva

8.10.2017

Projekty ze zásobníku schválené k podpoře

Rada Královéhradeckého kraje na svých zasedáních dne 2. 5. 2017 (č. usnesení RK/10/621/2017) a dne 18. 9. 2017 (č. usnesení RK/26/1437/2017) schválila k vyjmutí celkem 59 projektových žádostí (39 + 20) ze zásobníku projektů a poskytnutí podpory žadatelům uvedeným v přiloženém seznamu.

 

31.1.2017

Projekty vyřazené

Anonymizovaný seznam projektových žádostí z 2. výzvy Kotlíkových dotací vyhlášené 12. 7. 2016, které Rada Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání (usnesení č. RK/2/72/2017) neschválila k přidělení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu. O důvodech vyřazení žádosti jsou jednotliví žadatelé informováni.

31.1.2017

Projekty zařazené do zásobníku

Anonymizovaný seznam projektových žádostí z 2. výzvy Kotlíkových dotací vyhlášené 12. 7. 2016, které úspěšně prošly hodnocením, ale z důvodu vyčerpání alokace 94 mil. Kč nemohou být aktuálně finančně podpořeny, Rada Královéhradeckého kraje je proto na svém 2. zasedání dne 23. 1. 2017 (usnesení č. RK/2/72/2017) zařadila do zásobníku. Žadatelé budou podle uvedeného pořadí osloveni v okamžiku, kdy dojde k případnému navýšení alokace o uspořené prostředky.

31.1.2017

Projekty schválené k realizaci

Anonymizovaný seznam projektových žádostí z 2. výzvy Kotlíkových dotací vyhlášené 12. 7. 2016, které Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 23. 1. 2017 na svém 2. zasedání (usnesení č. RK/2/72/2017) k přidělení dotace. Žadatelům bude v nejbližší době odeslán návrh smlouvy o poskytnutí dotace.