Finanční mechanismy EHP/Norska

24. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Příklady podpořených projektů.


Podpořený program Královéhradeckého kraje:


Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji (pdf, 329 kB, 7.7.2009 13:55)Podpořené individuální projekty v Královéhradeckém kraji:


Obnova městské památkové rezervace v Jičíně (pdf, 374 kB, 7.7.2009 13:56)
Informační systém jako nástroj na podporu rozhodování ve vodním hospodářství (pdf, 402 kB, 7.7.2009 13:57)
Záchrana a obnova nemovitého kulturního dědictví - areálu v Žirči u Dvora Králového nad Labem (pdf, 319 kB, 7.7.2009 13:57)

Program "Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji"

Program je financovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska a Královéhradeckým krajem.


Královéhradeckému kraji coby zprostředkovateli programu byla schválena dotace ve výši 2 270 898 EUR. Fond je tvořen finančními prostředky Islandu, Lichtenštejnska a Norska, dále také vlastními prostředky Královéhradeckého kraje ve výši 400 747 EUR. V součtu pak celý fond tvoří finanční prostředky ve výši 2 671 645 EUR oprávněných nákladů. Tyto finanční prostředky rozděloval Královéhradecký kraj na základě soutěže mezi předkladateli sub-projektů, vyhlášeny byly 2 výzvy. Hodnotitelé posuzovali zejména potřebnost, přínos pro veřejnost a přidanou hodnotu sub-projektů.

Předkládání projektových žádostí bylo ukončeno, většina sub-projektů již byla realizována, v současnosti je dokončována realizace zbývajících sub-projektů.

Informace týkající se individuálních projektů a blokových grantů naleznete v samostatné sekci "Programové období 2007 - 2013" - "Národní programy a iniciativy" - "Ostatní programy a iniciativy" - "Finanční mechanismy EHP/Norska (individuální projekty, blokové granty)".
Žádosti v rámci 1. výzvy byly přijímány od 9. července 2007 do 7. září 2007.

Celkem bylo v rámci 1. výzvy přijato 28 žádostí, z toho 2 žádosti byly shledány neoprávněnými a byly z procesu hodnocení vyřazeny, 1 žádost byla vyřazena z důvodu neodstranění formálních nedostatků.

Z finančního hlediska byly předloženy v rámci 1. výzvy sub-projekty v celkové výši 130 634 775,17 Kč.

Na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 13. prosince 2007 bylo schváleno 9 žádostí o finanční podporu předložených v rámci 1. výzvy v celkové výši 37 166 951,79 Kč.Podpořené sub-projekty v rámci programu Královéhradeckého kraje - 1. výzva:


Zlepšení podmínek pro pacienty LDN ON Jičín, a.s. – nemocnice Nový Bydžov (pdf, 157 kB, 24.4.2009 16:15)
Výměna oken a oprava fasády na budově CSS Naděje v Broumově (pdf, 136 kB, 24.4.2009 16:16)
Obnova relaxační zóny a vybudování další v památkově chráněné lokalitě – prostor pro setkávání seniorů a dětí, zdravých a hendikepovaných (pdf, 172 kB, 24.4.2009 16:16)
Víceúčelové sportovní hřiště - Město Hostinné (pdf, 173 kB, 24.4.2009 16:17)
Sportovní areál Střední školy potravinářské ve Smiřicích (pdf, 158 kB, 24.4.2009 16:18)
Vestavba nových učeben v půdním prostoru v ZŠ Nový Hrádek (pdf, 165 kB, 24.4.2009 16:18)
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Studnice (pdf, 166 kB, 24.4.2009 16:19)
Modernizace ZŠ Meziměstí – zateplení, elektro a ÚT objektu C – tělocvičny (pdf, 146 kB, 24.4.2009 16:20)
Modernizace ZŠ v Nechanicích budova č.p. 2,3 – 1. fáze (pdf, 137 kB, 24.4.2009 16:21)Žádosti v rámci 2. výzvy byly přijímány od 15. prosince 2007 do 7. března 2008.

Celkem bylo v rámci 2. výzvy bylo přijato celkem 36 žádostí, všechny byly oprávněné.

Z finančního hlediska byly předloženy v rámci 2. výzvy sub-projekty v celkové výši 115 958 169,89 Kč.

Na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 19. června 2008 bylo schváleno 12 žádostí o finanční podporu předložených v rámci 2. výzvy v celkové výši 33 811 415,70 Kč.Podpořené sub-projekty v rámci programu Královéhradeckého kraje - 2. výzva:


Stavební úpravy ZŠ ve Velkém Poříčí (pdf, 151 kB, 24.4.2009 16:24)
Modernizace a rekonstrukce objektů Dětského domova, ZŠ a školní jídelny Dolní Lánov (pdf, 129 kB, 14.5.2009 15:48)
Školní hřiště Gymnázia a Střední odborné školy Hořice (pdf, 188 kB, 14.5.2009 15:49)
Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn - Bedřichov, rekonstrukce tělocvičny a relaxační zóny (pdf, 149 kB, 24.4.2009 16:27)
Rekonstrukce mateřské školy v Česticích (pdf, 180 kB, 24.4.2009 16:28)
Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem (pdf, 135 kB, 24.4.2009 16:29)
Nová Paka - skatepark (pdf, 176 kB, 24.4.2009 16:29)
Rekonstrukce školního hřiště v Čisté v obci Černý Důl (pdf, 197 kB, 24.4.2009 16:30)
Rekonstrukce a modernizace Mateřské školy v České Čermné (pdf, 159 kB, 24.4.2009 16:31)
Oprava střechy Domova důchodců Borohrádek - Zámeček (pdf, 178 kB, 24.4.2009 16:31)
Oprava a vybavení ZŠ a MŠ Lužany (pdf, 185 kB, 24.4.2009 16:32)
Modernizace budovy Sokol Jičín (pdf, 141 kB, 24.4.2009 16:32)
 

Doba realizace podpořených sub-projektů se pohybuje od 3 měsíců do 21 měsíců.