3. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2012 vyplacena

2. 11. 2012 Autor: Veronika Pršalová

3.10., 8.10. a 12.10.2012 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky dotace na rok 2012 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně:

- ve výši 30 % z přidělené dotace

Soubory ke stažení