Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 - sociální oblast

7. 1. 2013 Autor: Ivan Guman

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 , pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2012 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2012 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2012 na předepsaných formulářích.

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno využívat pouze do 31. prosince 2012.

Termín pro vrácení nevyčerpaných prostředků na účet Královéhradeckého kraje je stanoven na 31. 1. 2013.

Termín pro podání vyúčtování popř. odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 15. 2. 2013.

!!!POZOR, pro každou jednotlivou smlouvu uzavřenou s organizací je nutné odevzdat samostatné vyúčtování! Neposílejte kopie účetních dokladů!

Postup vyúčtování a formuláře pro textovou část vyúčtování jsou v souboru ZaverecnaZprava2012.doc

           Pro vyúčtování dotace dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012:

Soubor:VyuctovaniSocialniSluzby2012.xls

    Pro vyúčtování dotace z dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2012

Soubor:VyuctovaniNavazujici2012.xls

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz .

Soubory ke stažení