Formuláře a tiskopisy ke stažení

26. 9. 2022 Autor: Roman Pavlíček

K případnému využití zde zveřejňujeme nezávazné vzory některých písemností.

 

Veškeré dokumenty týkající se oblasti přezkoumání hospodaření zasílejte Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje  (odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz), pouze v elektronické podobě do datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.