Datový sklad - úvodní stránka

27. 10. 2022

Královéhradecký kraj v číslech:

  • Počet obyvatel: 552 684 (01.01.2018)
  • Rozloha: 4 759 km ² (2017)
  • Počet obcí: 448 (01.01.2018)
  • Nezaměstnanost: 4,1 % (2016)
  • Kriminalita: 13,08 tr.činy/1000 obyvatel (2017)
  • Dopravní nehody: 5 163 (2017)
  • Průměrná hrubá mzda: 27 087 Kč (2017)
  • HDP na obyvatele: 401 056 Kč (2016)

V Královéhradeckém kraji se realizoval projekt Datové sklady a nástroje „Business Intelligence“ Královéhradeckého kraje. Cílem projektu bylo vybudování datového skladu Královéhradeckého kraje umožňující hlubší analýzy. Došlo ke sjednocení přístupu k informacím a ke zjednodušení přípravy výstupů pro interní i externí subjekty a jejich prezentace. Klíčová data jsou uložena ve strukturované podobě v centrálním úložišti, což umožňuje jejich další využití a rozvoj datového skladu.


Tento projekt je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Datový sklad - úvodní stránka