USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 3.5.2021

bod název bodu jednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 42 0 0
ověřovatelé zápisu
2 42 0 0
program 5. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
celý program jednání
3 42 0 0
1. Informace o aktuální pandemické situaci v Královéhradeckém kraji
4 ZK/5/235/2021 41 0 0
2. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/5/236/2021 42 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje – staženo z programu
6 42 0 0
4. Udělení záslužných medailí Královéhradeckého kraje
6 ZK/5/237/2021 42 0 0
5. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
7 ZK/5/238/2021 42 0 0
6. Návrh dodatku č. 1 směnné smlouvy na směnu pozemků v k. ú. Kvasiny a v k. ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
8 ZK/5/239/2021 42 0 0
7. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
9 ZK/5/240/2021 40 0 2
8. Udělení výjimky z emisních limitů pro Elektrárnu Opatovice, a.s.
návrh Mgr. Hanouska
10 3 24 15
8. Udělení výjimky z emisních limitů pro Elektrárnu Opatovice, a.s.
návrh MVDr. Bělobrádka
11 ZK/5/241/2021 39 2 1
9. Zpráva o naplňování Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
12 ZK/5/242/2021 41 0 0
10. Návrh na schválení výsledků Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021
13 ZK/5/243/2021 41 0 0
11. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji pro rok 2021
14 ZK/5/244/2021 41 0 0
12. Návrh na schválení příslibu profinancování projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
15 ZK/5/245/2021 40 0 0
13. Návrh na schválení příslibu profinancování projektů předložených ve výzvách MPSV do dotačního programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb
16 ZK/5/246/2021 41 0 0
14. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2021
17 ZK/5/247/2021 41 0 0
15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2021
18 ZK/5/248/2021 41 0 0
16. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2021 - předfinancování nákupů podpořených z dotačního programuCOP MZe
19 ZK/5/249/2021 41 0 0
17. Žádost o prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci poskytnuté VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
20 ZK/5/250/2021 40 0 0
18. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci - podpora činnosti Regionální fotbalové akademie Královéhradeckého kraje
21 ZK/5/251/2021 40 0 0
19. Návrh na čestné členství ve Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
22 ZK/5/252/2021 37 0 2
návrh na předřazení bodů č. 68 - 69 před projednávání bodu č. 20
23 40 0 0
68. Žádost Fakultní nemocnice Hradec Králové - stanovisko k investiční akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ“
24 ZK/5/253/2021 40 0 0
69. "Žádost Fakultní nemocnice Hradec Králové o souhlas s investičním záměrem - ""FN Hradec Králové - navýšení lůžek v oboru pneumologie a zvýšení kapacity dialyzačních lůžek"" "
25 ZK/5/254/2021 40 0 0
20. Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025
26 ZK/5/255/2021 40 0 0
21. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje společnosti NDZS Kohoutek s.r.o.
27 ZK/5/256/2021 39 0 0
22. Žádost o poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku a schválení vyúčtování návratné finanční výpomoci k projektu Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov.
28 ZK/5/257/2021 38 0 0
23. Poskytnutí dotací z krajského dotačního programu 21POVU1 Programu obnovy pro rok 2021
29 ZK/5/258/2021 37 0 1
24. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2021
30 ZK/5/259/2021 38 0 0
25. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti Vzdělávání v roce 2021
31 ZK/5/260/2021 38 0 0
26. Poskytnutí dotace pro Regionální agrární komoru na projekt Potravina a potravinář KHK
32 ZK/5/261/2021 39 0 0
27. Krajský dotační program 21RRD11 Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji - druhé kolo v roce 2021
33 ZK/5/262/2021 38 0 0
28. Ukončení lhůty pro podávání žádostí o dotaci v krajském dotačním programu 21RRD06 Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity
34 ZK/5/263/2021 38 0 0
29. Změny v projektech podpořených dotacemi - obec Lánov, obec Lužany, obec Milovice u Hořic, DSO Kladská stezka
35 ZK/5/264/2021 37 0 0
30. Návrh změny v projektu podpořeném dotací na individuální účel - Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s
36 ZK/5/265/2021 25 7 5
31. Návrh změny v projektu podpořeném dotací na individuální účel - Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje
37 ZK/5/266/2021 37 0 0
32. Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Vysoká nad Labem
38 ZK/5/267/2021 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 33 - 46
39 37 0 0
hlasování k bodům č. 33 - 46
40 38 0 0
33. Návrh č. 1, 2 na prodej pozemků v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/268/2021 38 0 0
34. Návrh č. 3 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/269/2021 38 0 0
35. Návrh č. 4 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/270/2021 38 0 0
36. Návrh č. 5 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/271/2021 38 0 0
37. Návrh č. 6 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/272/2021 38 0 0
38. Návrh č. 7 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/273/2021 38 0 0
39. Návrh č. 8 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/274/2021 38 0 0
40. Návrh č. 9 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/275/2021 38 0 0
41. Návrh č. 10 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/276/2021 38 0 0
42. Návrh č. 11 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/277/2021 38 0 0
43. Návrh č. 12, 13 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/278/2021 38 0 0
44. Návrh č. 14 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/279/2021 38 0 0
45. Návrh č. 15 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/280/2021 38 0 0
46. Návrh č. 16 na prodej pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
40 ZK/5/281/2021 38 0 0
47. Návrh na prodej části pozemku p. č. 196/6 v k. ú. Šaplava
41 ZK/5/282/2021 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 48 - 55
42 37 0 0
hlasování k bodům č. 48 - 55
43 38 0 0
48. Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. Roudnička a obci Hradec Králové
43 ZK/5/283/2021 38 0 0
49. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům v k. ú. a obci Lejšovka
43 ZK/5/284/2021 38 0 0
50. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Boharyně
43 ZK/5/285/2021 38 0 0
51. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Holohlavy
43 ZK/5/286/2021 38 0 0
52. Návrh na výkup pozemku p. č. 550/12 v k. ú. Staré Místo
43 ZK/5/287/2021 38 0 0
53. Návrh na výkup pozemku p. č. 550/7v k. ú. Staré Místo
43 ZK/5/288/2021 38 0 0
54. Návrh na výkup pozemků p. č. 550/4, p. č. 550/5, p. č. 550/6, p. č. 551/8 a p. č. 551/10, vše v k. ú. Staré Místo
43 ZK/5/289/2021 38 0 0
55. Návrh na výkup pozemku p. č. 632/71 v k. ú. Dolní Přím
43 ZK/5/290/2021 38 0 0
56. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové – staženo z programu
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57 - 60
44 38 0 0
hlasování k bodům č. 57 - 60
45 40 0 0
57. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Hostinné
45 ZK/5/291/2021 40 0 0
58. Návrh na darování souboru nemovitostí v k. ú. a obci Nový Bydžov
45 ZK/5/292/2021 40 0 0
59. Návrh na darování pozemku p. č. 99/3 v k. ú. Hubojedy
45 ZK/5/293/2021 40 0 0
60. Návrh na darování části pozemku p. č. 1444/9 v k. ú. Havlovice
45 ZK/5/294/2021 40 0 0
61. Návrh na revokaci části usnesení - majetkoprávní vypořádání stavby pozemních komunikací a podchodu pro pěší včetně pozemků - darování úseku silnice III/30019 a podchodu pro pěšív k.ú. Prkenný Důl a celé silnice III/30021 v k.ú. Žacléř a v k.ú. Bobr
46 ZK/5/295/2021 40 0 0
62. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření v k. ú. a obci Náchod
47 ZK/5/296/2021 40 0 0
63. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
48 ZK/5/297/2021 40 0 0
64. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
49 ZK/5/298/2021 38 0 2
65. Příslib financování - Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem - nástavba operačních sálů
50 ZK/5/299/2021 40 0 0
66. Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2021 – 2023 v souvislostí s programovým financováním MPS
51 ZK/5/300/2021 39 0 0
67. Dodatek k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Klicperovo divadlo, o.p.s.
52 ZK/5/301/2021 39 0 0
70. Změny personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
53 ZK/5/302/2021 38 1 1
71. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
54 ZK/5/303/2021 40 0 0

Soubory ke stažení