III/2812 Roveň – stabilizace skalního svahu

III/2812 Roveň – stabilizace skalního svahu

Poslední aktualizace: 16.4.2013 8:53

Výzva k podání

Evidenční číslo:  -
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

III/2812 Roveň – stabilizace skalního svahu

Odbor KÚ/organizace:  -
Druh zakázky:  stavební práce
Předpokládaná hodnota:  1 298 015,- Kč vč. rezervy bez DPH
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  11.1.2013
Datum podání nabídek:  30.1.2013
Místo podání nabídek:  SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 podatelna Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Kontaktní osoba:  -
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Centrum EP

Zakázka

Soubory ke stažení