Oddělení kultury a cestovního ruchu

Oddělení vykonává činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Informace o činnosti oddělení jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

vedoucí oddělení: Mgr. Pavlína Mazánková
e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz, tel: +420 495 817 322, mob.: +420 720 987 142

Oddělení kultury a cestovního ruchu   Oddělení kultury a cestovního ruchu   Oddělení kultury a cestovního ruchu
 

Agenda kultury:

Kulturní akce s trvalou záštitou rady

významné tradiční kulturní akce, které přispívají k rozvoji kulturního života v regionu

Organizace v kultuře a knihovny

příspěvkové organizace (galerie, muzea, hvězdárny, knihovna) a obecně prospěšné společnosti (divadla, filharmonie, archeopark)  

Lidová kultura

stále živá rukodělná a řemeslná výroba našich předků 

Válečné hroby

přes dva tisíce válečných hrobů a pietních míst z prusko-rakouské války 1866, první a druhé světové války na území kraje

Dokumenty

dokumenty a právní předpisy z oblasti kultury


Agenda cestovního ruchu je popsána na stránkách Cestovního ruchu