Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu - krajský projekt 2017

20. 1. 2017 Autor: Dita Kosová

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení MŠMT v oblasti prevence na r. 2017. Dne 10.1.2017 jsme obdrželi informaci, že byl projekt podpořen. V rámci tohoto projektu chceme nabídnout našim školním metodikům prevence, ale i ostatním pedagogům jednodenní vzdělávací akce, ale dvoudenní výjezdní vzdělávací akce, které by měly zvýšit jejich přehled v oblasti budování příznivého školského klimatu, který se odráží do atmosféry života školy, chutí žáků se vzdělávat a naladěním pedagogů učit.

Seznam některých akcí, které proběhnou v rámci tohoto projektu je zveřejněn v katalogu ŠZ DVPP na 2. pololetí šk. roku 2016/2017, který je dostupný na http://www.cvkhk.cz/cvis/index.php?akce=_01&skrok=2016&polo=2- možnost přihlášení na akce,které budou bez účastnického poplatku. Uvítáme Váš zájem. Metodikům prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje budou nabídnuty supervize a vzdělávací seminář 2.-3.3.2017 PhDr. Nory Gavendové. Zatím jsou známy termíny těchto jednodenních akcí:

Hradec Králové

  • Práce učitele s třídním kolektivem - Mgr. Jaroslav Vídeňský - 7.3.2017
  • Klima školní třídy a klima školy - možnosti a meze praktické diagnostiky ve škole - Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. - 23.3.2017
Jičín
  • Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě - Mgr. Martina Grohmanová - 29.3.2017
  • Rizikové chování - PaedDr. Zdeněk Martínek - 20.4.2017
Náchod
  • Úspěšná komunikace ve škole - PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. - 21.4.2017
  • Školní klima - prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. - podzim 2017
Rychnov nad Kněžnou
  • Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima - Mgr. et Mgr. Petra Kalibová - 26.5.2017
  • Klima školy a klima školní třídy - Mgr. Jiří Sixta - 11.10.2017
Trutnov
  • Komunikace ve školním kolektivu a metody prevence a řešení agrese - Ing. Mgr. Marie Nováková - podzim 2017
Předpokládané výjezdní programy:

Výjezdní kurz pro metodiky prevence - MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Helena Kudelová, PhDr. Michaela Peterková - 25.-26.5.2017 v Alfa Resortu v Deštném v Orlických horách. Pro další skupinu ŠMP bude vypsán ještě jeden běh na podzim 2017.

Výjezdní kurz pro pedagogy - Spolu a jinak ve vzdělávání - Mansio, v.o.s., Brno - 10.-11.4.2017 v Hotelu pod Zvičinou, Dolní Brusnice. Toto vzdělávání bude nabídnuto ještě v termínu 12.-13-10.2017.

V rámci dotačního řízení na podporu aktivit v oblasti primární prevence byly podpořeny projekty Semiramis, z.ú.; Laxus, z.ú., ZŠ; Hradec Králové, Habrmanova 130; Soukromé střední školy podnikatelské - ALTMAN, s.r.o.

V rámci dotačního řízení MŠMT Bezpečné klima v českých školách bylo podpořeno 15 škol: OA, SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové; ZŠ, Trutnov 2, Mládežnická 536; MŠ, ZŠ a SŠ DANETA s.r.o., ZŠ a MŠ Lužany, okres Jičín; ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru 283; ZŠ a MŠ Vrchlabí, Horská 256; ZŠ a MŠ Rudník; ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín; ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; ZŠ a MŠ Krčín; ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15; ZŠ Husitská, Nová Paka; ZŠ a MŠ Libáň, okres Jičín; Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243; ZŠ Sion J. A. Komenského v Hradci Králové.