Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu

8. 12. 2015 Autor: Dita Kosová

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a kol., vydalo novou monografii s názvem Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu. Cílem publikace je představit čtenářům rizika, kterým jsou v prostředí internetu české a slovenské děti vystaveny a navrhnout řešení, která umožní tato rizika účinným způsobem snížit.

I když čeští žáci dle světové studie obsadili první místo v testování počítačové gramotnosti, ne vždy se bohužel v kyberprostoru chovají bezpečně. Případů, které řeší i PČR bohužel přibývá. Online komunikace provází desinhibiční efekt (odkládání zábran). Publikace se zabývá kyberšikanou, sextingem, útoky na účty elektronického bankovnictví (phishing), podvodnými mobilními platbami, trollingem a webcam trollingem, dětskou prostitucí, netolismem (on-line závislosti).

Primární prevenci rizikového chování je věnována 7. kapitola. 8. kapitola se zabývá zkušenostmi s realizací programu školské primární prevence.

Knihu v elektronické podobě naleznete v příloze.

Soubory ke stažení