Regionální soutěže 2017

19. 12. 2016 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj opět podpoří regionální soutěže pro rok 2017. Za jakých podmínek lze podat Žádost o finanční prostředky na podporu regionální soutěže pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji najdete v dokumentu „Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji“- část týkající se regionálních soutěží viz příloha – výňatek.

Pokud budete o finanční prostředky na podporu regionální soutěže žádat, je třeba vyplnit Žádost o finanční prostředky (formulář se nachází na dvou listech) - viz příloha.Podepsanou a orazítkovanou žádost zašlete v listinné podobě do 13. 1. 2017 (nejzazší datum poštovního razítka) na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor školství

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Po ukončení soutěže zašlete na stejnou adresu vyúčtování soutěže na formuláři závěrečného vyúčtování – též v přiložené příloze.

Soubory ke stažení