Informace o zřízení Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

27. 8. 2004 Autor: Lenka Zdražilová

Každý člověk má možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

 

Každý člověk má možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

 

Vyjadřovaný nesouhlas musí podle zákona 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) obsahovat některé nezbytné náležitosti a zákonem dané údaje. Pro sepsání nesouhlasu byl vytvořen jednoduchý formulář, který obsahuje pole pro:

 

-         údaje o osobě nesouhlasící s posmrtných odběrem tkání a orgánů

-         údaje o rozsahu nesouhlasu (formou zaškrtávacích políček)

-         případné následné zrušení již dříve vysloveného nesouhlasu

-         údaje o případném zákonném zástupci ( v případě nezletilých či právně nezpůsobilých osob)

-         místo, datum, čas a podpis nesouhlasící osoby

 

Formulář lze vyplnit buď přímo osobou nesouhlasící s posmrtných odběrem tkání a orgánů mimo zdravotnické zařízení (je k dispozici volně ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách registru www.nrod.cz) nebo ve zdravotnickém zařízení za pomoci ošetřujícího lékaře.

V prvním případě je potřeba v zápisu úředně ověřit podpis osoby nesouhlasící s odběrem tkání a orgánů nebo jejího zákonného zástupce. To je nezbytné pro ověření faktu, že formulář vyplnila skutečně uvedená osoba.

Druhou možností je vyplnění formuláře ve zdravotnickém zařízení u ošetřujícího lékaře. V tomto případě se ve formuláři uvádějí i údaje o daném zdravotnickém zařízení, údaje o ošetřujícím lékaři a jednom svědku. V situaci, kdy není osoba nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů sama schopna se s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat, je ve formuláři navíc uváděn druhý svědek. V případě vyplňování zápisu ve zdravotnickém zařízení už není nutno úředně ověřovat podpis nesouhlasící osoby, či lékaře a svědků.