9.01 - Souhlas s chovem zvěře v zajetí

23. 9. 2020

Souhlas s chovem zvěře v zajetí

 1. 01. Identifikační číslo návodu:  9
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Souhlas s chovem zvěře v zajetí.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Souhlas s chovem zvěře v zajetí musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která chce chovat na nehonebním pozemku některý z druhů zvěře vyjmenovaný v § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Fyzická osoba, právnická osoba.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  O udělení souhlasu s chovem zvěře v zajetí může požádat fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá chovem zvěře v zajetí (jednotlivec, stanice pro handicapované živočichy, zookoutek, zařízení pro výchovu mládeže apod.).
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně či poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Musíte předložit: -žádost o povolení chovu zvěře v zajetí, ve které musí být uveden druh zvěře, její počet, místo a účel chovu, -vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným podmínkám chovu (Okresní veterinární správa).
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádost si píše žadatel sám.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní poplatky nejsou stanoveny.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Orgány ochrany přírody.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 a § 66.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Pokuta až do výše 40 000 Kč právnické osobě (§ 64 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.).
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Způsob a náležitosti žádosti.
   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Veronika Kovářová, tel: 495817198, e-mail: vkovarova@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  18.1.2008
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: