Programové období 2021-2027

21. 9. 2022

Evropská komise schválila v květnu 2022 Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021-2027. Pro Českou republiku je alokováno více než 550 mld. Kč, které budou moci být investovány do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, inovací, budování infrastruktury, dopravy, řešení sociálních otázek, zlepšení životního prostředí, podpory rozvoje cestovního ruchu a kultury atd. Navíc k tradičním programům kohezní politiky jsou k dispozici nové nástroje, které reagují na aktuální globální výzvy a přinášejí další značné finanční prostředky, jako např. Národní plán obnovy nebo Modernizační fond. Rekordní objem dotačních prostředků v programovém období 2021-2027 představuje pro Českou republiku velkou příležitost.

Od druhé poloviny roku 2021 probíhá celá řada propagačních aktivit (semináře, školení, konference, veletrhy apod.), jejichž cílem je seznámit potenciální žadatele s dotačními možnostmi v programovém období 2021-2027.


Připravované akce:

Infoden pro žadatele a zájemce o účast v 1. výzvě Interreg Danube Region Programme 2021-2027

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místo konání: Akademie veřejného investování MMR ČR, Pařížská 4, Praha

Termín konání: 27. 9. 2022

Podrobné informace


Online konference k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Místo konání: Online konference

Termín konání: 23. 9. 2022

Podrobné informace


Doposud uskutečněné akce:

Úvodní konference k novému programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: MMR ČR a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Místo konání: Kongresové centrum Olšanka, Praha

Termín konání: 26. 5. 2022 od 10 do 13 hod.

Podrobné informace


Informační seminář k 1. výzvě programu Interreg Europe 2021-2027

Organizátor: MMR ČR ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe

Místo konání: Online forma

Termín konání: 10. 2. 2022

Podrobné informace


Konference Příležitosti pro region

Organizátor: Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: EA Hotel Tereziánský Dvůr Hradec Králové + online forma

Termín konání: 20. 1. 2022

Podrobné informace


Online Infoden k 1. výzvě nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

Organizátor: Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR

Místo konání: Online forma

Termín konání: 6. 12. 2021 od 10 do 12:45 hod.

Podrobné informace


Česko-ukrajinské fórum - seminář

Organizátor: Asociace pro evropský rozvoj karpatského regionu, Dubovská teritoriální hromada

Místo konání: Dubove - Zakarpatská oblast, Ukrajina

Termín konání: 19. 10. 2021

Prezentace - česká verze

Prezentace - ukrajinská verze