OBĚDY DO ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

19. 2. 2019 Autor: Lucie Feuchter

Královéhradecký kraj se již potřetí zapojí do projektu Obědy do škol v Operačním programu Potravinová a materiální pomoc.

Cílem projektu je zajistit dětem ve věku 3-15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a tím i zvýšit jejich docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově zlepšit šance těchto dětí na integraci do společnosti. Děti, kterým rodiče z finančních důvodů neplatí obědy v ZŠ, odcházejí hned po vyučování domů, trpí často sociálním vyloučením, těžko se začleňují do dětského kolektivu, neúčastní se odpoledních zájmových aktivit, ale také nezískají zdravé stravovací návyky.

V letošním školním roce se díky tomuto projektu v Královéhradeckém kraji stravuje téměř 430 dětí. Podmínky projektu zůstávají téměř stejné jako v minulém roce. Školy v tomto projektu nejsou samostatnými žadateli o dotaci, ale jsou partnery žadatele – tedy kraje, což jim značně zlehčuje administrativu. Škola nevyplňuje žádnou projektovou žádost ani závěrečnou zprávu. Pouze sleduje docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů.

V případě zájmu o zapojení do projektu pro školní rok 2019/20 mají školy možnost přihlásit se nejpozději do 25. 3. 2019 mailem na lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz.

Pozdější zapojení škol není bohužel možné. Podmínkou, aby děti mohly čerpat obědy zdarma je právě zapojení školy do projektu.

Tento projekt je jediný v ČR, z kterého mohou čerpat i děti v mateřských školách. Administrativně je pro školy naprosto nenáročný. Projekt kryje náklady na stravné v plné výši tak, jak by je platili rodiče dětí. V základních školách je to 1 oběd/dítě/den a v mateřských školách je to celodenní stravné, tedy 1 oběd a 2 svačiny/dítě/den.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte oddělení regionálního rozvoje (kontaktní osoba Lucie Feuchter) odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. Podrobnější informace zde zveřejníme začátkem března.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 - 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.