Dotační řízení na podporu sociálních služeb v roce 2020 – navýšení dotací KHK

14. 12. 2020 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 14. 12. 2020 navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační smlouvy a dodatky ke smlouvám budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy a dodatky ke smlouvám jsou připraveny k podpisu v aplikaci KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě či dodatku. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou, e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy a dodatky podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra (platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS).

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

• Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Případné nesrovnalosti ve smlouvách či dodatcích, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení