Výsledky dotačního řízení na podporu hospicové péče v roce 2020

24. 2. 2020 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 24. 2. 2020 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2020.

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy budou připraveny k podpisu v aplikaci KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou, e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra (platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS).

  • Certifikát musí být v době podepisování platný.
  • Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.
  • Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.
Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení