Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby

12. 5. 2015 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje Dotační program pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015

Podmínky dotačního řízení:

Dotace zrozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 (dále jen Zásady), viz. příloha.

Formulář žádosti bude k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 15.6.2015.

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 15. června, nejpozději 7. července 2015 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

50003 HradecKrálové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení