Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

4. 5. 2021

Činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI) je od roku 2007 koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. RVVI působí jako odborný tým spojující pohledy veřejné správy, výzkumných organizací, významných podniků, zprostředkujících a střechových organizací, vzdělávacích zařízení a dalších partnerů.

RVVI plní zejména tyto úkoly:

  • Aktivně se podílí na strategickém řízení implementace principů chytré specializace (RIS3) v Královéhradeckém kraji
  • Zpracovává a předkládá samosprávným orgánům, orgánům státní správy, partnerům a veřejnosti v kraji návrhy strategických přístupů, schémat, podněty a podklady v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI)
  • Podporuje spolupráci organizací a institucí zainteresovaných na VaVaI
  • Rozvíjí spolupráci s jinými kraji pro výměnu zkušeností a společné iniciativy VaVaI
  • Navrhuje významné programy a projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, spolupracuje na jejich prosazování, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost
  • Plní roli odborného poradního orgánu Královéhradeckého kraje ve vyhlašovaných veřejných soutěžích VaVaI, dle zákona 130/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů

Aktuální informace naleznete ZDE

Kontaktní informace:

Mgr. Jana Žaludová
Tajemnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

e-mail: zaludova@cirihk.cz
mobil: +420 725 352 237
telefon: +420 495 817 810

Adresa:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar | Evropský dům
Soukenická 54 | 500 03 Hradec Králové | Česká republika

Soubory ke stažení