Začal 23. ročník soutěže Vesnice roku

21. 3. 2017 Autor: Renata Fodorová

Na Dnu malých obcí byl slavnostně zahájen 23. ročník oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Uchazeči se mohou do prestižní soutěže přihlásit do 28. dubna 2017 na Ministerstvu pro místní rozvoj. Informace k přihlášení do vlastní soutěže najdete zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj je již tradičně jedním z vyhlašovatelů soutěže. Pro velký zájem jsou pořádány motivační semináře. Pozvánka v příloze. Hodnocení krajských kol proběhne v květnu a červnu. Jejich výsledky budou vyhlášeny během letních prázdnin. Hodnocení republikových finalistů se uskuteční během jednoho týdne v září. Vyhlášení výsledků celostátního kola budou již tradičně hostit Luhačovice, tentokrát v sobotu 16. 9. 2017.

NOVINKA LETOŠNÍHO ROČNÍKU?

Jednodušší podání/poslání přihlášky – TISKNETE POUZE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY, vše ostatní přikládáte na datovém nosiči:

  1. Vyplnění formuláře přihlášky na www.vesniceroku.cz
  2. Vložení charakteristiky obce, dokladu o zaplacení a fotografií na www.vesniceroku.cz
  3. Vytisknout POUZE formulář přihlášky, podepsat a orazítkovat A S DATOVÝM NOSIČEM (CD, DVD, flash disk) – kde budou uloženy přílohy – charakteristika obce, doklad o zaplacení, fotografie poslat nebo osobně doručit na podatelnu MMR NEJPOZDĚJI DO 28. DUBNA (nejlépe do 15 hod., kdy je podatelna ještě otevřená).

Soubory ke stažení