Erasmus

9. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Jednotlivci, kteří chtějí využít program Erasmus se musí informovat na vysokoškolské instituci, kde studují nebo pracují.


Mezi decentralizované projekty patří:

• Mobility studentů (studijní pobyty a pracovní stáže)

• Mobility zaměstnanců (výukové pobyty a školení)

• Organizace mobilit (různé druhy činnosti podporující mobility)

• Intenzivní programy (projekt krátkého studijního programu (např. letní škola), kterého se účastní domácí i zahraniční studenti a učitelé)

• Intenzivní jazykové kurzy (intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat do ČR v rámci programu Erasmus, intenzivní kurzy méně používaných jazyků)


Žádosti o financování decentralizovaných aktivit (plánované počty mobilit, žádost o intenzivní program) se zasílají Národní agentuře, kterou byla stanovena Dům zahraničních služeb MŠMT - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Termín zaslání žádosti je do 14. března 2008.


Mezi centralizované projekty patří:

• Multilaterální projekty (Vývoj studijních programů, spolupráce mezi univerzitami a podniky, modernizace vysokého školství, virtuální univerzity)

• Tematické sítě

• Doprovodná opatření


Termín zaslání žádosti je do 29. února 2008. Žádosti o financování centralizovaných projektů se zasílají Evropské komisi - Výkonné agentuře:


Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Avenue du Bourget 1 BOUR

BE-1140 Brussels

Email: eacea-info@ec.europa.eu

Website: http://eacea.ec.europa.euBližší informace o programu Erasmus najdete na http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=34&.