Průřezový program

9. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Průřezový program má za cíl

• podporovat evropskou spolupráci v oblastech pokrývajících dva či více odvětvových podprogramů

• podporovat kvalitu a průhlednost vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy členských států


Program se skládá ze čtyř hlavních činností:

Spolupráce a inovace politik

Podpora studia jazyků

Informační a komunikační technologie

Šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení


Většina těchto aktivit je centralizovaných - žádosti schvaluje Výkonná agentura při Evropské komisi:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Avenue du Bourget 1 BOUR

BE-1140 Brussels

Email: eacea-info@ec.europa.eu

Website: http://eacea.ec.europa.eu


Další informace o centralizovaných programech najdete na http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html.


Mezi decentralizované projekty patří:

Evropská jazyková cena Label (hlavním cílem Evropské jazykové ceny LABEL je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, v roce 2008 se také počítá s udělením individuálního ocenění Evropský učitel jazyků)

Studijní návštěvy pro experty v oblasti vzdělávání (SVES) (aktivita zaměřená na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv)


Žádosti schvaluje a finanční prostředky přiděluje Národní agentura.

Další informace najdete na http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=78&.