LIFE+

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

LIFE+


Life+ je finanční nástroj EU pro zavádění, rozvoj a posílení politik EU vůči životnímu prostředí. V rámci něj EU spolufinancuje iniciativy v oblasti životního prostředí v členských, kandidátských a jistých třetích zemích. Podpora je také poskytována rozvoji nových řešením environmentálních problémů, kterým EU čelí.

Program umožňuje spolupracovat univerzitám z členských států EU s jejich protějšky na západním Balkáně, ve středovýchodní Evropě, střední Asii a partnerských zemích Středomoří na projektech modernizace vysokoškolského vzdělávání.


Program LIFE+ se dělí do tří částí:


LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost

Podpora na zavádění směrnic o ochranu biotopů a divokých ptáků a na zvýšení znalostí "potřebných pro rozvoj, hodnocení a monitorování evropské politiky týkající se přírody a biodiverzity a legislativy"

LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí

Politika životního prostředí a řízení – vztahuje se na další priority 6. Akčního programu pro životní prostředí kromě biodiverzity a přírody, dále také na rozvoj příslušných politik a jejich implementaci a prosazování.

LIFE+ Informace a komunikace

Poskytování informací o otázkách týkajících se životního prostředí.Uzávěrka příjmu žádosti v rámci prvního kola výzvy byl 15. leden 2008.


Další informace o programu Life+ najdete na http://www.env.cz/ais/web.nsf/pages/life nebo na http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm