Zdraví a ochrana spotřebitele

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Zdraví


Program bere v úvahu nový finanční rámec na období 2008–2013 a dělí program na dva rozdílné programy, jeden v oblasti zdraví a druhý v oblasti ochrany spotřebitelů.


Program veřejného zdraví (2008-2013) je určen k posílení činnosti EU v oblasti veřejného zdraví prostřednictvím jediného a soudržného rámce, jenž je součástí všeobecné strategie veřejného zdraví.

Má tři základní cíle:

• podporovat šíření a sdílení informací o zdraví

• posilovat schopnost rychle reagovat na ohrožení zdraví

• zaměřením se na determinanty zdraví podporovat zdravý životní styl

Těchto cílů lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce a koordinace mezi členskými státy, popřípadě prostřednictvím legislativních opatření. Program zahrnuje roční pracovní plány a akce pro hodnocení programu.


Hlavním cílem EU je zlepšení kvality života při dobrém zdravotním stavu a k jeho dosažení je zapotřebí široký přístup. Spotřebitelská politika je ústřední složkou zlepšování kvality života občanů, pokud jde o zdraví a zájmy občanů jakožto spotřebitelů. Programy EU zaměřené na sociální ochranu a začlenění, environmentální problémy, výzkum a vývoj a technologické inovace jsou hlavními nástroji, jež napomáhají v dosahování tohoto cíle.Další informace naleznete na http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2008_2013_en.htm