Kultura a památková péče

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor je tvořen ze tří oddělení, která vykonávají činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu, památkové péče a kulturních a kreativních odvětví.

vedoucí odboru: Mgr. Kateřina Churtajeva
e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz, tel.: +420 495 817 330, mob.: +420 737 997 977
Odbor je umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové (Tomkova 139/9, 500 03 Hradec Králové).

Informace o činnosti jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

25.11.2022

HEREDITAS OBLIGAT - Cena Rady Královéhradeckého kraje za památkovou péči

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1595/2022 ze dne 14. listopadu 2022 vyhlásila třetí ročník Ceny HEREDITAS OBLIGAT - Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

18.11.2022

Digitalizace muzejních sbírek bude jednodušší a kvalitnější

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravují výraznou modernizaci vybavení pro digitalizaci a dokumentaci sbírkových předmětů v celém regionu. Na financování by se měl podílet také Národní plán obnovy. Nové vybavení získá i vznikající Digitalizační centrum Královéhradeckého kraje pro oblast muzejnictví.

16.11.2022

Na podporu zapojení do kandidatury Broumova má kraj speciální dotační program

Broumov úspěšně pokračuje v cestě za titulem Evropské hlavní město kultury 2028. Královéhradecký kraj, hlavní partner této kandidatury, vyhlásil dotační program na podporu zapojení dalších kulturních aktérů a projektů realizovaných na území kraje s přímým dopadem na kandidaturu města Broumova. Žádosti do dotačního programu s celkovou alokací 3 miliony korun mohou zájemci posílat do 21. listopadu prostřednictvím datové schránky.

4.11.2022

Broumovské diskuse otevřely téma solidarity a sounáležitosti ve společnosti

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve středu 2. listopadu opět ožilo konferencí Broumovské diskuse. Královéhradecký kraj je hlavním partnerem v pořadí již 9. ročníku konference a hrdým podporovatelem Broumova v boji o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Tématem letošních čtyřdenních diskusí se stala Solidarita a sounáležitost. Zájemci mohou celý program zpětně sledovat na iVysílání České televize.