Veřejné zakázky podlimitní - zjednodušené, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hradec Králové, Hradební 10299 (IČ:150 62 848) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.