Aktualni informace

18.1.2023

Návrh plánu péče o přírodní památku Dymokursko - Bahenské louky na období 2023-2037

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Dymokursko - Bahenské louky.

16.1.2023

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Dědina u Dobrušky na období 2024 -2034

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Dědina u Dobrušky, ležící v katastrálních územích Dobruška, Mělčany u Dobrušky a Podbřezí.

16.2.2022

Návrh plánu péče o přírodní památku Chyjická stráň na období 2023-2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Chyjická stráň.

12.1.2022

Časový plán Královéhradeckého kraje pro provádění opatření uvedených v PZKO – zóna Severovýchod CZ05, aktualizace 2022

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), v návaznosti na vyhlášení PZKO CZ05 2020 ve Věstníku MŽP zveřejňuje „Časový plán Královéhradeckého kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Severovýchod CZ05, Aktualizace 2020“.