Orgány krizového řízení

30.5.2014

Krizový štáb

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností

30.5.2014

Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman.