Rozvoj kraje - aktuální informace

7.11.2022

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2022

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2022 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2022, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (Usnesení č. ZK/12/835/2022), je možné využívat do 31. prosince 2022 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.