Další soutěže - archiv

31.5.2016

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje - 2. ročník soutěže pro talentované děti

Do soutěže se mohou přihlásit nadané děti z celého kraje děti ve věku od 6 do 14 let a prezentovat své dovednosti, schopnosti a úspěchy z nejširšího okruhu oborů a navíc získat nejen finanční, ale i všestrannou podporu pro jejich mimořádné aktivity. Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem pod záštitou radní Královéhradeckého kraje Táni Šormové a ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Přihlašovat se můžete od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016. Zároveň se spouští i možnost elektronické přihlášky na webu www.zlatyorisek.cz/kralovehradeckykraj

26.5.2016

ANIMOFEST - 11. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů středních škol

ANIMOFEST se bude konat dne 16. 6. 2016. Pořadatelem je Soukromá střední umělecká škola animované tvorby v Bratislavě.V případně zájmu o účast na festivalu je nutné vyplnit online přihlášku, která se nachází na webových stránkách http://www.uat.sk/animofest.html. Filmy je zapotřebí odevzdat do 6. 6. 2016, a to buď elektronickou formou, případně poštou.

13.5.2016

Pozdrav do mise

Soutěž Pozdrav do mise je určena pro žáky základních a středních škol. Je připravena se v rámci vzdělávacího programu Příprava občanů k obraně státu, který organizuje Ministerstvo obrany ČR. Cílem této soutěže je zábavnou formou podpořit a udělat radost českým vojákům v zahraničních misích.

6.5.2016

"Staň se vědcem!"

Vzdělávací program Technické univerzity v Liberci "Staň se vědcem!" je zaměřený na podporu osobnostního a cíleného odborného rozvoje zvláště talentovaných žáků gymnázií, středních a základních škol ve věku 13 až 19 let z celé České republiky.

2.5.2016

„Mladí designéři 2016“

Společnost ŠKODA AUTO a. s. organizuje již čtvrtý ročník soutěže „Mladí designéři 2016“. Zúčastnit se mohou žáci prvního stupně všech základních škol, které mají sídlo a provozovnu na území ČR. Termín pro přihlášení : 25. 4. 2016 – 17. 6. 2016

5.4.2016

Nejlepší student 2016

Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy. Termíny: Zahájení soutěže: 1. 4. 2016 Ukončení soutěže: 27. 5. 2016 Nominace studentů je možno podávat až do ukončení soutěže, tedy do 27. 5. 2016.

4.4.2016

13. ročník soutěže SVĚT OČIMA DĚTÍ 2016.

Ministerstvo vnitra stejně jako v minulých letech pořádá soutěž pro školy Svět očima dětí. Cílem tohoto preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let). Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 24. 5. 2016.

30.3.2016

X. ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!"

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje jubilejní, již desátý, ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Zapojit se mohou také školy, školní družiny a kluby, knihovny, střediska volného času nebo jakékoli jiné dětské kolektivy.

30.3.2016

2. ročník soutěže o nejlepší školní web

Celostátní soutěže o nejlepší web školy vyhlašovaná organizátorem soutěže EDUin, o.p.s., Praha se mohou zúčastnit základní a střední školy a mohou poměřit svoje síly s ostatními v soutěži a s odbornou porotou. Přihlašování škol probíhá od 15. 3. 2016 do 12. 4. 2016 na www.scoolweb.cz .Vyvrcholením soutěže bude odborná konference na téma školních webů, kde budou zároveň vyhlášeny výsledky sCOOL web 2016.