Další soutěže - archiv

23.3.2015

Kampaň na podporu udržitelné mobility školních dětí - "Oblékáme hada Edu"

Zapojte Vaší školu do této kampaně! Jejím cílem je zábavnou formou motivovat žáky základních škol a jejich rodiče, aby pro cesty do školy používali ve větší míře udržitelné způsoby dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava, případně spolujízda) a omezili používání osobních automobilů. Kampaň také cílí na zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí základních škol. Záštitu nad českou kampaní převzal BESIP. Kampaň je zaměřena především na děti ve věku 4 - 12 let.

19.3.2015

Mezinárodní soutěž ALIANTE 2015

Aliante je mezinárodní soutěž pro studenty SŠ, jejímž záměrem je motivovat studenty k zájmu o mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku a pochopení NATO. Letos se koná v 9 státech včetně ČR.

4.3.2015

Soutěž „Sociální podnikání očima mladých“

Cílem této soutěže pro mladé lidi do 30 let, je zaměřit pozornost mladých lidí na činnost sociálních podniků v jejich okolí. Soutěžním příspěvkem může být reportáž ve formě videa, fotky či textu, která originálním způsobem představí vybraný sociální podnik. Přihlásit se do soutěže a zaslat svůj příspěvek je možné až do 15. dubna 2015.

3.3.2015

The SCHOOL DANCE 2015

The SCHOOL DANCE je taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy. Cílem soutěže je motivace žáků k pohybu a k využívání informačních technologií. Úkolem škol je příprava a odeslání soutěžního videa, které soutěží v jedné z kategorií soutěže. Další aktivitou je tvorba interaktivního digitálního materiálu.

24.2.2015

Soutěž VODA PRO ŽIVOT

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje již 9. ročník tradiční soutěže ke Světovému dni vody, letos na téma Voda pro budoucnost. Své práce zasílejte do 31. 3. 2015.

20.2.2015

Výtvarná soutěž „Propojený svět - technika pro Tebe“

Technologická agentura ČR se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou asociací science center vyhlašuje v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Propojený svět - technika pro Tebe“ pro žáky a studenty základních a středních škol v ČR. Uzávěrka soutěže je 15.9.2015.

19.2.2015

Soutěž: Hledáme online vzdělávací zdroje

V rámci Týdne otevřeného vzdělávání, který proběhne 9.-13.3.2015 je vyhlášená soutěž Hledáme online vzdělávací zdroje. Cílem soutěže je najít online vzdělávací materiál, který nejvíce zaujme (nejen vaše) děti! Soutěž probíhá od 18.2. do 3.3. 2015.

29.1.2015

III. ročník soutěže pro školy Jom ha-šoa

Letošním tématem soutěže jsou Návraty a nenávraty - 70. výročí osvobození a konce druhé světové války. Své vytvořené projekty zasílejte do 16. března 2015 na adresu: Institut Terezínské iniciativy, Jáchymova 63/3, 110 Praha 1. Projekt můžete zpracovat: 1. literárně (povídka, úvaha, esej, báseň apod. – max. 10 stran); 2. výtvarně (plakát, obraz, skica, grafický list apod. max velikost formátu A1); 3. videoklipem - max. 5 minut, ve formátu mov nebo mp4.

20.1.2015

N-trophy

Už pátým rokem pořádá JCMM mezioborovou soutěž pro středoškoláky. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice. Úkoly však v sobě schovávají i aspekty dalších vědních oborů. Soutěž je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky. Registrace soutěžících probíhá do 29.1.2015

20.1.2015

Soutěž Frankofonie 2015

I v letošním roce se bude v rámci Dnů Frankofonie konat soutěž pro žáky a studenty francouzského jazyka a frankofonních reálií v ČR. Bude ji tvořit vědomostní kvíz a výtvarná soutěž. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo zahraničních věcí spolu s MŠMT, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectvím frankofonních zemí. Soutěž bude probíhat od 1. února 2015 a bude ukončena 28. února 2015 (v 16. hod).