Metodická pomoc obcím

5 nejnovějších zpráv

19.7.2021

Změna způsobu publikace veřejnoprávních smluv

Změna způsobu publikace veřejnoprávních smluv (dále jen „VPS“) od 01.01.2022 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jímž se mj. mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.