Povodňová ochrana

16.11.2021

Stanovení záplavového území významného vodního toku Židovka na území obcí Bezděkov nad Metují, Machov, Vysoká Srbská, ř. km 0,00 až 9,603

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 24764/ZP/2021- 7 dne 12. listopadu 2021, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Židovka v ř. km 0,00 až 9,603 na katastrálním území obcí: Bezděkov nad Metují, Machov, Vysoká Srbská.

6.8.2021

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zdobnice na území obcí Vamberk a Doudleby nad Orlicí, ř. km 0,00 až 4,314

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 27407/ZP/2021- 9 dne 16. listopadu 2021, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Zdobnice v ř. km 0,00 až 4,314 na katastrálním území obcí: Vamberk, Doudleby nad Orlicí.

26.7.2021

Stanovení záplavového území významného vodního toku Metuje na území obcí Česká Metuje a Teplice nad Metují, ř. km 61,0 až 69,099

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 25841/ZP/2021- 8 dne 16. listopadu 2021, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Metuje v ř. km 61,00 až 69,099 na katastrálním území obcí: Česká Metuje, Teplice nad Metují.

26.7.2021

Stanovení zápl. úz. významného vodního toku Metuje na území obcí Náchod, Hronov, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, ř. km 30,966 až 49,205

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 25840/ZP/2021- 8 dne 18. listopadu 2021, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Metuje v ř. km 30,966 až 49,205 na katastrálním území obcí: Náchod, Hronov, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vysoká Srbská.

14.7.2021

Stanovení záplavového úz. významného vodního toku Divoká Orlice na území města Doudleby n.O., Kostelec n.O., Potštejn a Záměl, ř. km 45,347 až 57,932

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 24770/ZP/2021- 8 dne 18. listopadu 2021, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Divoká Orlice v ř. km 45,347 až 57,932 na území obci: : Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Potštejn, Záměl , katastrálním území: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Potštejn, Záměl, Vyhnánov

23.4.2021

Stanovení záplavového území významného vodního toku Cidlina na území města Jičín a obcí Kbelnice a Podhradí, ř. km 69,82 až 73,13

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 14831/ZP/2021- 9 dne 19. srpna 2021, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Cidlina v ř. km 69,82 až 73,13 na území města Jičín a obcí Kbelnice a Podhradí

12.3.2021

Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Labe ř. km 989 až 1040

Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Labe a to ve dvou úsecích:

  • 1) v ř. km 989 až 996,97 na území obcí Hradec Králové, Předměřice, Vysoká nad Labem
  • 2) v ř. km 1001,35 až 1040 na území obcí Hořenice, Stanovice, Hradec Králové, Černožice, Lochenice, Předměřice nad Labem, Skalice, Smiřice, Smržov, Heřmanice, Jaroměř, Rasošky, Vlkov, Bílá Třemešná, Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště, Kuks

12.2.2021

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka na území obce Olešnice v Orlických horách, ř. km 14,7 až 17,25

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 6467/ZP/2021 - 5 dne 8. června 2021, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešenka v ř. km 14,7 až 17,25 na území obce Olešnice v Orlických horách.

1.10.2020

Záplavové území významného vodního toku Tichá Orlice, změna z.ú. v ř. km 0,00 až 1,73 na k.ú. obcí: Albrechtice n.O., Týniště n.O. a Žďár n.O.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 16124/ZP/2020 - 5 dne 30. září 2020, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice v ř. km 0,00 až 1,73 na katastrálním území obcí: Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí.

8.7.2020

Záplavové území významného vodního toku Labe, změna záplavového území v ř. km 1033-1040 na k. ú.: Dvůr Králové nad Labem

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 12328/ZP/2020 - 5 dne 9. července 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Labe v ř. km 1033-1040 na území města Dvůr Králové nad Labem

27.2.2020

Záplavové území významného vodního toku Bystřice – změna stanoveného záplavového území v ř. km 46,761 – 51,705

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 26256/ZP/2019 - 8 dne 27. února 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Bystřice v ř. km 46,761 až 51,705 na území obcí Miletín, Rohoznice.

11.12.2018

Záplavové území významného vodního toku Labe - změna stanoveného záplavového území v ř. km 996,977 až 1001,350 a zveřejní podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 32273/ZP/2018 - 6 dne 11. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Labe v ř. km 996,977 až 1001,350 na území obcí Lochenice a Předměřice nad Labem.

7.12.2018

Záplavové území významného vodního toku Bělá- stanovení a zveřejní podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 17728/ZP/2018 - 14 dne 6. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00 na území obcí Častolovice, Hřibiny - Ledská, Černíkovice, Kostelec nad Orlicí, Lično, Synkov-Slemeno, Libel, Třebešov.

21.6.2018

Záplavové území významného vodního toku Běluňka - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 6832 /ZP/2018 - 14 dne 18. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Běluňka v ř. km 0,00 – 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice.

11.6.2018

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Bělá.

Na základě uvedeného Krajský úřad královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady a technickou zprávu obsahující i psaný podélný profil pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00, na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přitom v úseku ř. km 12,66 až 13,00 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje opatřením obecné povahy čj. 35/ZP/2017, ze dne 16. 3. 2017 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 12,66- 21,849).

4.6.2018

Záplavové území významného vodního toku Mrlina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 11106/ZP/2018 - 17 dne 4. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Mrlina v ř. km 27,203 – 30,074 na území obce/města Kopidlno.

6.4.2018

Záplavové území významného vodního toku - Mrlina - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Mrlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK– 11106 /ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo na území obce Kopidlno, v k.ú. Kopidlno.

27.2.2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.

21.12.2017

Záplavové území významného vodního toku Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod Orebem.